Disclaimer

Propertyinfo Group B.V. (RDWdata) baseert zich bij het uitbrengen van een rapportage op informatie uit voor ieder toegankelijke bronnen zoals RDW, CBS en ABZ. 

Waardebepalingen zijn indicatief, immers de waarde van een auto hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van staat van onderhoud, gereden km's interieur en exterieur. RDWdata garandeert op geen enkele wijze de waarde van een auto. De uiteindelijke waarde van een auto zal afhangen van verschillende factoren zoals vraag en aanbod en staat van onderhoud. RDWdata adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij voorgenomen koop of verkoop de diensten van een expert in te schakelen. Een waardebepaling uitgebracht door tussenkomst van de website van RDWdata is uitdrukkelijk geen aanbod door RDWdata.

Het is niet mogelijk om een conform door u opgegeven specificaties opgesteld en uitgebracht waardebepalingsrapport retour te sturen naar RDWdata. RDWdata zal dergelijke kosten niet restitueren.

RDWdata behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Terug naar boven